لیست برنامه‌ها
 • بامداد
  08:00:00
 • تل
  10:00:00
 • خنده سرا
  10:00:00
 • سرود ستاره
 • بامداد خوش
  11:00:00
 • قندیل
  13:00:00
 • بامداد خوش
  18:00:00
 • راز
  21:00:00
گرداننده: لیلا حاتمی
تلفن: ۰۹۷۴۳۴۷۶۷۷۲
معلومات: شنبه تا پنج شنبه
رادیو ۹۵.۸ اف‌ام