قول اردوی پامیر و فرودگاه کندز به برق شهری وصل شدند

Bawar Media CenterOctober 1, 2020272

به مناسبت هفته هنر، دیوار احاطوی تخت رستم از سوی مسوولان ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ افتتاح شد.

پوهاند محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزرات اطلاعات و فرهنگ که در مراسم گشایش این دیوار شرکت کرده بود، گفت، هزینه ساخت این دیوار ۳۹ میلیون افغانی می‌باشد.

آقای باوری می‌گوید، درنظردارند تا کار ساخت وساز آبده‌های تاریخی دیگر را نیز در سمنگان شروع کنند.

درهمین حال، عزیزالرحمان قطره رییس اطلاعات و فرهنگ سمنگان می‌گوید، شروع کار دیوار احاطه تخت رستم از دستاوردهای مهم این اداره است که پس از تلاش‌های زیاد، امروز محقق شده است.

ازسوی دیگر فرهنگیان و شهروندان سمنگان که در مراسم گشایش این دیوار حضور یافته بودند، شروع ساخت دیوار حفاظتی تخت رستم را یک گام مثبت می‌خوانند و درعین حال این شهروندان از دولت می‌خواهند تا از جریان ساخت دیوار تخت رستم نظارت جدی داشته باشند، تا درساخت آن از مواد بی‌کیفیت کارگرفته نشود.

این درحالیست که امروز به مناسبت هفته هنر و در حاشیه افتتاح دیوار تخت رستم، نمایشگاه هنری و صنایع دستی زنان و همچنان تولیدات زراعتی از طرف وزرات اطلاعات و فرهنگ در پارک تفریحی تهمینه گشایش یافت که برای مدت سه روز ادامه میابد.