توزیع مواد تبلیغاتی از سوی مرکز رسانه‌ای باور به شبکه نهادهای جامعه مدنی فاریاب

Bawar Media CenterOctober 10, 2020201

پروژه مذکور از سوی رهبری ولایت کندز، در حالیکه جنرال یاسین ضیا لوی درستیز وزارت دفاع ملی و عبدالصبور قانع معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله کشور نیز حضور داشتند، افتتاح و مورد بهرهگیری قرار گرفت. پروژه برق رسانی در قول اردوی ۲۱۷ پامیر و فرودگاه کندز رسماَ گشایش یافت و به بهره برداری سپرده شد.

انجنیر حاجی محمد مهمند رئیس برق کندز میگوید که این پروژه ۲۵ میلیون دالر هزینه برداشته و در مدت دو سال عملی گردیده است.

آقای مهمند میافزاید که از استیشن عسقلان تا قول اردوی ۲۱۷ پامیر به درازای ۳۵کیلومتر یک خط برق و در امتداد آن سه پایه ترانسفارمر نصب گردیده است.

بگفته رئیس برق کندز، با تطبیق این پروژه تمامی تاسیسات این قول اردو و فرودگاه کندز از انرژی برق شهری برخوردار شدهاند.

پیش از این، تاسیسات یادشده از برق دیزلی استفاده میکردند که پرهزینه و مشکل زا بود.

پروژه مذکور از سوی رهبری ولایت کندز، در حالیکه جنرال یاسین ضیا لوی درستیز وزارت دفاع ملی و عبدالصبور قانع معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله کشور نیز حضور داشتند، افتتاح و مورد بهرهگیری قرار گرفت.

 

خبرنگار: عنایتالله خلیق