مرکز رسانه‌ای باور در مکاتب شهر مزارشریف بسته‌های آگاهی از کرونا را توزیع نمود

Bawar Media CenterOctober 11, 2020244

بگفته رئیس برق کندز، با تطبیق این پروژه تمامی تاسیسات این قول اردو و فرودگاه کندز از انرژی برق شهری برخوردار شدهاند.

پیش از این، تاسیسات یادشده از برق دیزلی استفاده میکردند که پرهزینه و مشکل زا بود.

پروژه مذکور از سوی رهبری ولایت کندز، در حالیکه جنرال یاسین ضیا لوی درستیز وزارت دفاع ملی و عبدالصبور قانع معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله کشور نیز حضور داشتند، افتتاح و مورد بهرهگیری قرار گرفت.

 

خبرنگار: عنایتالله خلیق