از روز جهانی افراد دارای معلولیت در بلخ تجلیل شد

Bawar Media CenterDecember 12, 202092

نهادهای مربوط به معلولین در بلخ با نقاشی‌های روی دیوار از این روز تجلیل کردند.
افراد دارای معلولیت بلخ در تجلیل از این روز از حل نشدن مشکلات سد راه شان شکایت داشته می‌گویند، هنوز هم فرصت‌های کافی آموزشی و شغلی برای شان شکل نگرفته و حکومت افغانستان نتوانسته به تعهدات ملی و جهانی‌اش در راستای حمایت از افراد دارای معلولیت پابند باشد، که از جمله عملی ساختن محتویات میثاق بین المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت است که حکومت افغانستان هشت سال قبل به آن پیوسته است.
افراد دارای معلولیت خواهان تطبیق سه فیصد حق کار شان هستند که بگفته آنها، تا کنون این سه فیصد حق کار بگونه درست عملی نشده است.
بااینحال نجیب الله کوهستانی آمر شهدا و معلولین ولایت بلخ می‌گوید که وزارت دولت در امور شهدا و معلولین برنامه‌هایی در راستای پرداخت معاشات، استخدام و آموزش ساخته و تقدیم ادارات نموده است که بزود ترین فرصت عملی خواهد شد.
بگفته وی، چهار هزار فرد دارای معلولیت که به اثر جنگ‌ها معلول شده اند در آمریت شهدا و معلولین این ولایت ثبت و راجستر شده است که ماهانه حقوق دریافت می‌کنند.
در همین حال افراد دارای معلولیت در بلخ قطع‌نامه‌یی را به خوانش گرفتند که در بخشی از آن آمده است : “از وزارت دولت در امور شهدا و معلولین خواهان توجه در جهت تعدیل قانون حقوق و امتیازات معلولین میباشیم. دولت از معلولین مادرزاد نیز حمایت بعمل آورد”.
گفتنیست به مناسبت روز جهانی معلولین در پنج نقطه پر ازدحام شهر مزارشریف تصاویر و پیام‌های توجه به معلولین و توانمندی آنان را روی دیوار نقش بسته اند.
خبرنگار: مهناز موزون