تجلیل از روز جهانی افراد دارای معلولیت در جوزجان

Bawar Media CenterDecember 12, 202090

برنامه آموزشی ولایتی برای آگاهی‌دهی از حقوق افراد دارای معلولیت در شهر شبرغان برگزار شد.
این برنامه از سوی آمریت شهدا و معلولین ولایت جوزجان به همکاری کمیته سویدن برگزار شده که در آن شماری از مسوولان ادارات دولتی، نهاد‌های غیر دولتی و شماری از افراد دارای معلولیت اشتراک داشتند.
عبدالفتاح قاطع آمر شهدا و معلولین ولایت جوزجان هدف از برگزاری این برنامه را شناسایی مشکلات افراد دارای معلولیت، منابع و رسیدگی به مشکلات آنها در هماهنگی با ادارات دخیل در امور معلولیت عنوان می‌کند.
منیژه بابری مسوول بخش معلولین کمیته سویدن در زون شمال می‌گوید، این برنامه در ده ولایت کشور به شمول ولایت‌های بلخ، جوزجان و سرپل راه اندازی شده است.
ممسوولان می‌گویند، بالاتر از دو هزار تن از افراد دارای معلولیت در اداره آنان ثبت و راجستر می‌باشد که از سوی حکومت حقوق دریافت می‌نمایند.
خبرنگار: فریده امینی نظری