علمای دین: کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و انسان حرام است

Bawar Media CenterDecember 12, 2020278

ریاست حج و اوقاف بلخ امروز در یک گردهمایی قاچاق و اختطاف انسان و کشت و قاچاق مواد مخدر را محکوم نموده خواهان به کیفر رساندن عاملین آن شدند.
مولوی محمود دانشجو رئیس حج و اوقاف بلخ می‌گوید که هرگونه فعالیت در قاچاق و اختطاف انسان و قاچاق مواد مخدر خلاف اسلام است.
وی می‌افزاید که ناامنی اختطاف، قاچاق انسان و مواد مخدر؛ پدیده‌های شوم اند که سال‌هاست گلوی مردم افغانستان را می‌فشارد، به گفته وی ازجریان این حالت به سطوح آمده اند و تا هنوزهیچ کاری قابل ستایش و مطمئن از سوی دولت نه تنها صورت نگرفته بلکه بر شدت آن افزوده شده است.
درهمین حال عالمان دین می‌گویند که در این اواخر شاهد شدت نا‌امنی در بلخ هستند و برعلاوه افزایش جرایم جنایی اختطاف انسان افزایش بی‌سابقه داشته است، آنان حکومت محلی بلخ و نهاد‌های امنیتی این ولایت را به بی‌پروایی متهم نموده می‌گویند که بیش از یکماه می‌شود که عبدالروف نه ساله در بند ربایندگان بسرمی‌برد و مورد شکنجه قرار می‌گیرد اما تا‌ هنوز از آزادسازی وی سرنخ بدست نیاورده اند.
بگفته وی‌، از اینکه دولت نتوانسته است قاچاق‌چيان و اختطاف گران را به دادگاه بکشاند این روند افزایش یافته است.
گفتنیست که قاچاق انسان و اختطاف از پديده‌های در حال رشد عصر حاضر است و بيشترين قربانيان پديده شوم قاچاق انسان در افغانستان، کودکان و نوجوانان هستند که در سال‌های اخير به دليل ناامنی و نبود کار در کشور تلاش کرده‌اند تا خود را از راه‌های غيرقانونی به يکی از کشورهای اروپایی برسانند.
خبرنگار: مهناز موزون