نمایش توانمندی افراد دارای معلولیت در بلخ

Bawar Media CenterDecember 12, 202090

انجمن اجتماعی زنان دارای معلولیت با راه اندازی برنامه صنایع دستی زنان معلول در شهر مزارشریف، توانمندی این زنان را به نمایش گذاشت.
پروانه سماء مسوول انجمن اجتماعی زنان دارای معلولیت می‌گوید، از اینکه در اجتماع نسبت به توانمندی افراد دارای معلولیت بی باوری وجود دارد، خواستند چنین برنامه‌ی‌ را راه اندازی کنند و توانایی معلولین را به رخ اجتماع بکشند تا باشد که از این طریق زمینه اشتغال برای معلولین مساعد گردد.
بگفته وی، زنان معلول از سطح خانه تا اجتماع با مشکلات و چالش‌های فراوان مواجه هستند که از جمله نپذیرفتن آنان در اجتماع و تبعیض خانواده نسبت به فرزند معلول و غیر معلول مشکلاتی است که آنان را رنج می‌دهد .
خانم سما می‌افزاید که در جریان سال جاری ۲۵ بانوی معلول از سوی انجمن اجتماعی زنان دارای معلولیت به دانشگاه‌های خصوصی راه یافتند.
در همین حال زنان دارای معلولیت که صنایع دستی شان را تولید نموده و به نمایش گذاشته اند می‌گویند که از استعداد و توانمندی‌های بالایی برخوردار هستند اما حمایت نمی‌گردند و در اجتماع نادیده گرفته می‌شوند.
آنان از دولت می‌خواهند که میان معلولین جنگی و غیرجنگی تبعیض نکنند و باید معلولین غیرجنگی نیز ثبت و راجستر دولت گردند.
به باور مسوولین انجمن اجتماعی زنان دارای معلولیت هر چند از سوی نهاد‌های حمایت از معلولین در زمینه توانمندی معلولین اندکی کار صورت گرفته است اما آنرا بسنده ندانسته و خواهان همکاری دولت هستند.
خبرنگار: مهناز موزون