والی جدید بغلان معرفی شد

Bawar Media CenterDecember 12, 2020199

اکبر بارکزی امروز از سوی محمد سرور جوادی معین پالیسی ارگان‌های محلی به صفت والی جدید بغلان به باشندگان این ولایت معرفی گردید.
والی جدید بغلان به مردم این ولایت وعده داد که در راستای تامین امنیت، صلح و مبارزه با فساد اداری با قاطعیت مبارزه می‌کند.
اکبر بارکزی که تازه به صفت والی بغلان گماشته شده است چاشت امروز در جریان معرفی خود تامین امنیت، صلح و مبارزه با فساد اداری را از اولویت‌‎های کار خود خواند.
وی به مردم اطمینان داد که ناامنی، زورگویی و بی‌عدالتی برایش قابل قبول نبوده و با حمایت مردم به مشکلات موجود در بغلان نقطه پایان خواهند گذاشت.
وی در ادامه صحبت‌هایش گفت که کشور نظر به هر زمان دیگر به صلح نزدیک شده است و از طالبان خواست تا از دوام خشونت دست بردارند و صلح نمایند.
والی جدید بغلان امروز در حالی به باشندگان این ولایت معرفی گردید که این ولایت از دوسال بدینسو توسط سرپرست اداره می‌شد.