به بیش از 500 خانواده بی‌جا شده در سرپل کمک‌های نقدی و غیر نقدی توزیع شد

Bawar Media CenterDecember 20, 2020134

برای بیش از 500 خانواده بی‌جا شده از اثر جنگ‌های اخیر در ولایت سرپل از سوی «IOM» یا سازمان بین‌المللی مهاجرت کمک‌های نقدی و غیر نقدی گردید.
انجنیر عبدالاحمد اقبال رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان در سرپل به باور گفت، این کمک‌ها شامل پول نقد و دیگر مواد است که برای هر خانواده مبلغ 15هزارو 350 افغانی، 3 تخته کمپل و 12 قلم مواد توزیع گردیده است.
آقای اقبال این کمک‌ها را بسنده نمی‌‌داند و از دیگر دفاتر مددرسان نیز می‌خواهد که در این زمستان سخت از این بی‌جا شده‌ها دستگیری نمایند.
شماری از بی‌جا شدگان ضمن قدردانی از این کمک‌های سازمان «IOM» از حکومت و طالبان می‌خواهند هرچه زودتر روی آتش‌بس و صلح به تفاهم برسند تا آنان بتوانند دوباره به خانه‌های شان برگردند.
چندی قبل نیز مسوولان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان سرپل از کمک‌های غذایی و غیر غذایی دفاتر حمایه‌ی اطفال، سازمان غذایی جهان و « یو ان اچ سی آر» برای این بی‌جا شده‌ها خبر داده بودند.
خبرنگار: محمد یونس نعیمی