یک پایه پُل در ساحه کرکر شهر پلخمری به بهره برداری سپرده شد

Bawar Media CenterDecember 22, 2020300

یک پایه پل موتر رو در ساحه کرکر شهر پلخمری به هزینه 30 میلیون افغانی کمک مالی کشور آلمان پس از تکمیل به بهره برداری سپرده شد.
انجنیر غلام رسول عرفان رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان می‌گوید که این پل 27 و نیم متر طول و 9 متر عرض دارد که مشکلات حدود چهار هزار خانواده را مرفوع می‌کند و تاثیرات مستقیم بالای اقتصاد مردم این محل دارد.
وی افزود، پیش از این باشندگان ساحه کرکر در جریان سرازیر شدن سیلاب با مشکلات زیادی روبرو بودند و ساعت‌ها انتظار می‌کشیدند تا سیلاب متوقف گردد.
اکبر بارکزی والی بغلان حین افتتاح این پروژه گفت که در سال آینده در نظر دارند که ده‌ها‌ پروژه عام‌المنفعه را در بخش‌های مختلف به اساس نیازمندی مردم در مرکز و ولسوالی‌ها تطبیق خواهد شد.
درهمین حال شماری از باشندگان محل از ساخت این پل خرسندی می‌کنند و از دولت و جامعه جهانی می‌خواهند تا در مناطق شان مکتب، کلینیک و سرک نیز اعمار نمایند.
کشور آلمان در چند سال اخیر چندین پروژه را در بخش زراعت، صحت و معارف در بغلان تطبیق کرده است.