توزیع پول نقد برای خانواده‌های عودت کننده در سرپل

Bawar Media CenterDecember 24, 202099

برای حدود ۲۳۰ خانواده که دوباره به کشور عودت نموده‌اند امروز از سوی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین درسرپل مساعدت نقدی گردید.
انجنیر عبدالاحمد اقبال رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت سرپل به باور گفت، این خانواده‌ها طی سال جاری از کشور ایران و پاکستان به مرکز این ولایت عودت نموده بودند که از سوی دفتر (UNHCR) جهت تامین سوخت زمستانی و خرید وسایل گرم کننده خانه به هر خانواده مبلغ ۱۵هزار افغانی پول نقد توزیع گردیده است.
شماری از خانواده‌هایی که از این مساعدت نقدی مستفید شدند نیز ضمن خرسندی از دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از دولت می‌خواهند در زمینه اسکان دایمی آنها و فراهم آوری زمینه کار برای شان نیز اقدام جدی نماید.
این درحالیست که چندی قبل نیز مسوولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان سرپل از توزیع پول نقد از سوی دفتر «IOM» برای خانواده‌های بی‌جا شده در این ولایت خبر داده بودند.
خبرنگار: محمد یونس نعیمی