علمای دین زون شمال خواهان آتش بس فوری طالبان شدند

Bawar Media CenterDecember 30, 2020295
216_Bal

صد‌ها تن از علمای دین زون شمال و جوانان در مسجد روضه مبارک گردهم آمده و با جدیت صدا بلند نموده و از طالبان خواستند که آتش بس نمایند تا مردم رنج دیده افغانستان شاهد صلح و آرامش باشند.
عالمان دین جنگ افغانستان را ناروا دانسته می‌گویند، چندین دهه می‌شود که شاهد جنگ و کشتار افراد بیگناه در کشور هستند، این عالمان دین می‌افزایند که از بهر نا‌امنی شمار زیادی مردم خانه‌های شان را ترک گفته و به ولایت‌های نسبتاً امن پناه برده و در سرمای سخت زمستان زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند.
بگفته آنان، مردم دیگر توان این همه بدبختی را ندارند و از طالبان می‌خواهند که به صدای آنها و مردم لبیک بگویند و جنگ را خاتمه داده صلح و امنیت را بوجود بیاورند.
در همین حال مولوی امرالدین از مخالفین مسلح دولت خواست که دست از خشونت و مسلمان کشی بردارند و اعلان آتش بس کنند و بگذارند که مردم در فضای امنیت و آرامش بسر ببرند.
با اینکه طالبان خود را مسلمان میدانند اما مردم افغانستان شاهد خشونت‌های فجیع آنان است و همچنان بار‌ها عالمان دین در نقاط مختلف از کشور برای ختم جنگ صدا بلند کردند اما این صدا‌ها تا هنوز نتیجه مثبت را در پی نداشته است و اینکه طالبان چه زمانی آتش بس می‌کنند و به جنگ خاتمه می‌دهند پرسشی است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
خبرنگار: مهناز موزون