مراجعه بیش از 21 هزار تن برای تشخیص کرونا در شفاخانه ابوعلی سینای بلخی

Bawar Media CenterJanuary 2, 2021396

نزدیک به یک سال می‌شود که کرونا در بلخ شیوع پیدا کرده و اولین واقعه مثبت کرونا در بلخ را یارمحمد باشنده ولسوالی دولت آباد که تازه از ایران آمده بود به ثبت رساند.
داکتر غوث الدین انوری آمر شفاخانه حوزوی و مسئول شفاخانه کووید-19 در بلخ، وضعیت موج دوم را زیر کنترول دانسته می‌گوید، در موج اول از اینکه ویروس کرونا ناشناخته بود با مشکلات کمبود وسایل و امکانات روبرو بودند و نگرانی‌ها هم بیشتر احساس میشد، اما در موج دوم بقدر کافی امکانات در اختیار دارند و نگران وسایل و امکانات نیستند و به راحتی به مریضان کرونا رسیدگی صورت می‌گیرد.
مسئول بیمارستان کووید -19 در بلخ می‌گوید که از آغاز شیوع کرونا تا اکنون بیش از 21 هزار تن مراجعه کرده‌اند و از این میان 3220 واقعه مثبت تثبیت شده و متباقی منفی بوده و از میان 3320 واقعه مثبت تا اکنون 2277 تن صحت یاب شده و 171 تن دیگر نیز جان باخته‌اند.
وی افزود روزانه بیش از 100 تن برای تشخیص کرونا به شفاخانه مراجعه می‌کنند که اکثریت شان را کسانی تشکیل می‌دهد که به سفر خارج کشور می‌روند.
بگفته وی، هم اکنون 14 بیمار مصاب به کرونا در شفاخانه 50 بستر کووید-19 شفاخانه حوزوی بلخ بستر هستند.
آقای انوری همچنان بیان داشت که آگاهی دهی در مورد کرونا هم اکنون از طریق علما، نواحی دوازده گانه شهر مزارشریف و مبلغین صحت عامه در اماکن پر ازدحام جریان دارد و همچنان شماره تماس مشخص برای معلومات در مورد کرونا در اختیار مردم قرار دارد.
مسوولان در بخش شفاخانه کووید-19 ولایت بلخ می‌گویند، در موج اول کرونا تبلیغات سوء وجود داشت اما حال آگاهی مردم در مورد کرونا بلند رفته و دیدگاه منفی تا حدی از بین رفته است.
آنان از مردم می‌خواهند که موارد بهداشتی را در نظر داشته باشند تا از مصاب شدن به ویروس کرونا در امان بمانند.
گفتنیست که از ولسوالی‌های ولایت بلخ و حتی از برخی ولایت‌های شمال نیز مراجعین برای تشخیص کرونا به شفاخانه کووید-19 بلخ مراجعه می‌کنند و اما مراجعین بیشتر را باشندگان شهر مزارشریف تشکیل می‌دهد.
خبرنگار: مهناز موزون