راه‌اندازی گفتمان پولیس از سوی مرکز رسانه‌ای باور

Bawar Media CenterJanuary 10, 2021114

نخستین گفتمان پولیس به منظور بحث روی افزایش اعتماد میان مردم و پولیس، تنفیذ قانون، کاهش سطح جرایم، ترویج و تقویت نظم عمومی با حضور مسوولین وزارت امور داخله، فرمانده و مشاورین ماموریت حمایت قاطع شمال، فرماندهان امنیه، علمای دین و فعالین مدنی ولایات شمال وشمال‌شرق در مرکز رسانه‌ای باور برگزار شد.
شیرشاه امیری، رییس عمومی مرکز رسانه‌ای باور گفت که این اولین گفتمان پولیس است که به هدف بازگشت پولیس به وظایف اصلی‌اش که تنفیذ قانون و مبارزه با جرایم است، از سوی این مرکز برگزار شده است.
در همین حال سمونوال بسم‌الله تابان، رییس استراتیژی وزارت امور داخله با قدردانی از مرکز رسانه‌ای باور بابت این ابتکار، بیان داشت که حضور پولیس ملی در مبارزه با تروریزم طی دو دهه گذشته باعث شده که پولیس از وظایف اصلی خود دور بماند، اما این بدان معنی نیست که وظایف اصلی خود را از یاد برده باشند. وی تاکید کرد: «پولیس ملی افغان در امر تنفیذ قانون، مبارزه با جرایم، تامین امن عامه دستاوردهای چشمگیر داشته و طی دو دهه گذشته بیش‌ترین قربانی را نیز متقبل شده است.»
از سوی هم، بریدجنرال انسگار مایر، فرمانده حمایت قاطع در زون شمال نقش پولیس را در جامعه حیاتی دانسته افزود که پولیس تنها یک نهاد اجرایی حکومت نه، بلکه همکار قابل اعتماد برای مردم است.
آقای مایر بر مسلکی سازی بیشتر پولیس ملی افغان تاکید نموده افزود که پولیس باید از پشتوانه‌ی رسانه‌ای برخوردار باشد زیرا قدرت رسانه میتواند مبارزه را موثرتر کند.
در این برنامه نتایج همه‌پرسی «دیدگاه‌ مردم در مورد عملکرد پولیس» که از سوی بخش تحقیق و توسعه مرکز رسانه‌ای باور راه‌اندازی شده بود با مهمانان شریک ساخته شد و همچنان در مورد کمپاین رسانه‌ای تحت نام تنفیذ کنندگان قانون که قرار است از سوی مرکز رسانه‌ای باور در حمایت از پولیس راه‌اندازی شود به اشتراک کنندگان معلومات ارایه شد.
قابل ذکر است در حاشیه این برنامه، اکادمی آموزشی مرکز رسانه‌ای باور نیز افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد.