معرفی تورنجنرال ارکانحرب مصطفی وردک به حیث قوماندان قول اردوی 209 شاهین در شمال

Bawar Media CenterJanuary 12, 2021522

تورنجنرال ارکانحرب مصطفی وردک طی مراسمی با حضور اسکات میلر قوماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع ملی، محمد فرهاد عظیمی والی بلخ، مقام‌های امنیتی و محلی بلخ به حیث قوماندان جدید قول اردوی 209 شاهین در شمال معرفی شد.
شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع ملی در مراسم معرفی قوماندان قول اردوی 209 شاهین اظهار داشت که اگر طالبان صلح نکنند نیروهای دفاعی کشور برای جنگ با این گروه آمادگی کامل دارند.
در همین حال محمد فرهاد عظیمی والی بلخ، فعالیت نیروهای دفاعی و امنیتی را ستایش نموده از قوماندان جدید قول اردوی شاهین خواست که در بازداشت افراد مسلح غیر مسوول و زورگو آنان را همکاری کند.
با اینحال تورنجنرال مصطفی وردک قوماندان جدید قول اردوی 209 شاهین در شمال از طالبان خواست که به پروسه صلح بپیوندند در غیر آن سرکوب خواهند شد.
این درحالیست که قوماندان پیشین قول اردوی شاهین تورنجنرال هیبت‌الله علیزی به حیث قوماندان قول اردوی عملیات‌های خاص وزارت دفاع کشور گماشته شده است.