اجرای موسیقی خیابانی توسط یک بانو در بلخ

Bawar Media CenterJanuary 13, 2021307

اجرای موسیقی زنده توسط یک بانو و یک پسر در منطقه پرازدحام شهرمزارشریف کار آسانی نبود اما علاقمندان تماشای کنسرت بیش‌تر شد و مورد تشویق مردم قرار گرفت.
تیم سفیران مهربانی که از کابل به بلخ آمده‌اند با اجرای موسیقی زنده در حمایت از نیروهای امنیتی و برای رساندن صدای صلح، آهنگ خواندند و لبخند را بر لبان بلخیان به ارمغان آوردند.
سید اصغری برگزارکننده برنامه می‌گوید خواهان صلح دایمی با حفظ دستاوردهای نُوزده سال هستند، نه صلح موقت و گذرا. وی از گروه طالبان خواست که به وعده شان عمل کنند و هر چه زودتر آتش بس فوری اعلام نمایند.
این کنسرت با استقبال گرم بلخیان روبرو شد و مردم تا آخرین لحظات شادمانی کردند و راه اندازی این گونه برنامه‌ها را در شرایط جنگی افغانستان ضرورت می‌دانند.
معصومه محمدی که در این کنسرت بیش‌تر به آهنگ‌های حماسی وطنی پرداخت، می‌گوید در مذاکرات صلح با طالبان، نباید از ارزش‌های مدنی و حقوق زنان چشم‌پوشی صورت گیرد.
شایان ذکر است که تیم سفیران مهربانی بیش از هشتاد آهنگ را در مناطق پر ازدحام شهرهای هرات و کابل اجرا کردند و این دومین کنسرت این تیم در بلخ است.
خبرنگار: مهناز موزون