ثبت دو واقعه جدید پولیو در جوزجان

Bawar Media CenterJanuary 13, 2021260

مسوولین صحت عامه ولایت جوزجان از ثبت دو واقعه پولیو در این ولایت خبر می‌دهند.
عبدالغفار خوشیوال رئیس صحت عامه ولایت جوزجان می‌گوید، دو کودک هشت ماه و چهار ساله در ولسوالی‌های آقچه و منگجک به پولیو مصاب شده اند.
آقای خوشیوال ضمن نگرانی از ثبت دو واقعه پولیو می‌افزاید که بنابر مشکلات امنیتی نتوانسته اند کمپاین واکسین پولیو را در بخش‌های ناامن این ولایت عملی نمایند.
شماری از باشندگان ولایت جوزجان ضمن نگرانی‌های امنیتی از مخالفین مسلح دولت می‌خواهند تا زمینه تطبیق کمپاین واکسین را در بخش‌های مختلف این ولایت فراهم ساخته اجازه دهند تا همه اطفال در برابر بیماری‌های کشنده واکسین شوند.
به گفته مسوولین صحت عامه ولایت جوزجان طی سال جاری در سه مرحله بالاتر از سه صد هزار طفل در این ولایت واکسین پولیو شدند اما می‌افزاید که بنا بر تهدیدات امنیتی نزدیک به 60 هزار کودک در این ولایت از واکسین شدن بازمانده اند.
خبرنگار: فریده امینی نظری