افتتاح سب استیشن ۲۲۰ کیلووات در شهر شبرغان

Bawar Media CenterJanuary 14, 2021235

به هزینه سی و دو میلیون دالر سب استیشن برق ۲۲۰ کیلووات شهر شبرغان امروز طی ویدیوکنفرانس رییس جمهور افغانستان و کشور ترکمنستان و حضورداشت مقام‌های افغانستان و ترکمنستان در شهر شبرغان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
با فعالیت این سب استیشن از سقوط ولتاژ برق در شهر شبرغان، ولسوالی آقچه و خواجه دوکوه جلوگیری صورت گرفته و باشندگان این مناطق از برق معیاری مستفید گردیدند.
انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب و سرپرست خدمات انرژی افغانستان می‌گوید این سب استیشن دارای سه پکیج است که در ولایت‌های فاریاب، جوزجان و بلخ نصب و مونتاژ گردیده و از سوی بانک آسیایی تمویل شده است.
سید منصور پویا رییس شرکت برشنا در ولایت جوزجان می‌گوید قبل از این مصرف مجموعی برق باشندگان ولایت جوزجان بیست و چهار میگاوات امپیر بود که اکنون به ۶۳ میگاوات امپیر بلند برده شده است.
منبع تغذیه برق سب استیشن ولایت جوزجان کشور ترکمنستان بوده و اکنون صرف شهر شبرغان و ولسوالی‌های خواجه دوکوه و آقچه به انرژی برق دسترسی دارند و باشندگان هشت ولسوالی فاقد انرژی برق اند.
خبرنگار: فریده امینی