بهره برداری از دومین دست‌گاه آزمایش کرونا «PCR» در بدخشان

Bawar Media CenterJanuary 17, 2021429

مسؤولان ادارۀ صحت عامۀ بدخشان می‌گویند که دومین دست‌گاه آزمایش کرونا «PCR» که به تازه‌گی از سوی دفتر بنیاد آغاخان در اختیار ادارۀ صحت عامه این ولایت قرار گرفته، روند تشیخص بیماران مشکوک به کرونا را آسان ساخته است.
به گفته مسؤولان این اداره، حدود دو ماه پیش یک پایه ماشین «PCR» از سوی وزارت صحت عامه در اختیار صحت عامه‌ بدخشان قرار گرفته بود که به دلیل پایین بودن میزان ظرفیت آن در تشخیص بیماران کوید 19 ناگزیر بودند که نمونه‌گیری‌های مشکوک را جهت تشخیص به کابل بفرستند.
شاهد الله دانشی، مسؤول شفاخانه «کوید19» در بدخشان گفت که این دستگاه ظرفیت تشخیص 90 نمونه را در یک ساعت دارد و با بکارگیری این دستگاه جدید از وابستگی تشخیص بیماران مشکوک به کوید 19 به کابل نجات پیدا کرده اند.
به گفتة دانشی، روزانه افزون بر اینکه بیماران مشکوک به کوید 19 به این شفاخانه مراجعه می‌کنند که تیم‌های آنان در تمام ولسوالی‌های بدخشان مصروف نمونه گیری از بیماران مشکوک به کرونا هستند تا نمونه‌های مشکوک را جهت تشخیص به بیمارستان ویژۀ کوید 19 بفرستند.
مسؤول شفاخانه کوید 19 در بدخشان می‌افزاید که هم اکنون ویروس وارد مرحله گردش اجتماعی و انتشار است و آزمایش‌های روزانه آنان نشان می‌دهد این ویروس روند رو به انتشار دارد.
بر بنیاد گفته‌های مسؤولان صحت عامۀ بدخشان از آغاز شیوع ویروس کرونا در این ولایت تا اکنون 2 هزار و 522 واقعه مشکوک نمونه گیری شده که 621 واقعه آن مثبت به ثبت رسیده است که از این میان 23 تن جان خته و 575 تن بهبود یافته اند.
خبرنگار: سمیع الله سیحون