نگرانی باشندگان بلخ از افزایش خشونت در کشور

Bawar Media CenterJanuary 18, 2021435

گروه کاری حفاظت از غیرنظامیان در بلخ می‌گویند، با آنکه دو هفته از آغاز دوردوم گفت‌وگوهای صلح بین‌الافغانی در دوحه میگذرد برعلاوه اینکه گفتگو‌ها نتیجه مشخص و قابل قبول نداشته درضمن ناامنی و ترور‌های هدفمند و مرموز نیز بگونه بی‌سابقه افزایش پیدا کرده و ادامه این وضعیت روحیه مردم را به شدت آسیب زده است.
بگفته آنان در یکماه اخیر در چهارده ولسوالی ولایت بلخ 11 تن از افراد ملکی از سوی طرفین جنگ کشته و 10 دیگر نیز زخمی شدند.
عبدالحمید صفوت مسئول نهاد‌های جامعه مدنی در بلخ، وضعیت کنونی را بحرانی دانسته می‌گوید، متاسفانه شهربه طرف نظامی شدن میرود و حکومت از کنترول وضعیت عاجز و درمانده است و حلقه معاصره شهر هر روز کوچکتر شده میرود و افراد قانون گریز نیز رو به افزایش است که فعالیت‌ها مدنی و رسانه‌ی را تحت فشار قرار داده و این وضعیت میزان نگرانی مردم را بیشتر ساخته است.
درهمین حال گروه کاری حفاظت از افراد ملکی دربلخ ،قطع‌نامه‌یی را بخوانش گرفتند که درماده دوم آن آمده است که “ما ازاعضای هئیت مذاکره کننده جداً تقاضا مینماییم تا ضمن قطع فوری خشونت‌ها به مصئونیت شهروندان و غیر نظامیان احترام داشته و به ترور‌های هدفمندانه پایان دهند.”
این درحالیست که آنان برای اعلام آتش بس فوری بشردوستانه تاکيد دارند و از طرفین مذاکرات صلح می‌خواهند تا از وقت کشی بپرهیزند و هرچه عاجل به توافق برسند.
خبرنگار: مهناز موزون