آغاز جمع آوری وسایط فاقد اسناد در سرپل

Bawar Media CenterJanuary 21, 2021133

مسوولان محلی ولایت سرپل از ایجاد گارنیزیون شهری در این ولایت خبر می‌دهند.
ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به باور گفت، یک قطعه ضربتی متشکل از ارگان‌های امنیتی و کشفی زیرنام گارنیزیون شهری در این ولایت ایجاد شده است.
وی هدف از ایجاد گارنیزیون شهری را جلوگیری از تهدیدات امنیتی، ترورهای هدفمند، کاهش جرایم جنایی، سرقت‌های مسلحانه و اختطاف و همچنان ایجاد نظم عامه در داخل شهر عنوان کرد.
به گفته وی با ایجاد گارنیزیون شهری وضعیت امنیتی در این ولایت رو به بهبود است.
سمونمل غلام سخی ساحل مدیر ترافیک ولایت سرپل نیز ضمن موثر بودن این اقدام از آغاز جمع آوری موتر‌سایکل‌ها و وسایط فاقد اسناد در این ولایت خبر داد.
با این حال فعالین جامعه مدنی و شماری از باشندگان شهر سرپل نیز از ایجاد گارنیزیون شهری ابراز خرسندی نموده و بر تطبیق یکسان قانون بالای همه تاکید می‌کنند.
این درحالیست که مقامات امنیتی در سرپل از بهبود وضعیت امنیتی در سطح این ولایت نبست به یک ماه گذشته خبر می‌دهند.
خبرنگار: محمد یونس نعیمی