نشست حساب‌دهی ادارۀ محلی بلخ به مردم

Bawar Media CenterJanuary 24, 202190
235_Balkh

ارگان‌های دولتی بلخ با حضور والی این ولایت از عمل‌کرد یک سال شان به مردم گزارش ارایه نمودند.
محمدفرهاد عظیمی، والی بلخ در این نشست از تطبیق ده‌ها پروژۀ عام‌المنفعه در سال مالی ۱۳۹۹ در ولایت بلخ خبر داده گفت که تلاش خواهد کرد تا سطح خدمات را برای شهروندان بیشتر از این بسازد و به توقعات مردم نیز رسیدگی نماید.
بر اساس گزارش ریاست اقتصاد بلخ، سکتورهای مختلف این ولایت پروژه‌های عام‌المنفعۀ احداث، اسفالت و کانکریت‌ریزی ده‌ها کیلومتر سرک، اعمار پُل و پُلچک‌ها، اعمار ده‌ها باب بیمارستان و کلینیک، برق‌رسانی، آب‌رسانی و پروژه‌های زراعتی، اعمار مکاتب و دانشکده‌ها را در یک سال تطبیق نموده است.
به گفته این اداره در مجموع به تعداد ۱۵۹۰ پروژۀ کوچک و بزرگ در سکتورهای مختلف به هزینۀ بیشتر از ۴ میلیارد افغانی در حال تطبیق است که از این میان ۵۹۴ پروژه به هزینه بیشتر از ۶۰۰ میلیون افغانی تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شده و به تعداد ۹۸۰ پروژه به هزینه بیشتر از ۴ میلیارد افغانی در مراحل مختلف کاری قرار دارد و به سال مالی ۱۴۰۰ انتقال نموده است. همچنان ۱۵ پروژه به نسبت مشکلات مختلف متوقف و یک پروژۀ آن در بخش حفریت باستان‌شناسی لغو گردیده است.
با این که برخی از باشندگان این ولایت نشست امروزی را سمبولیک می‌دانند، می‌گویند خدمات در ولسوالی‌ها بسیار اندک صورت گرفته است، اما با آن هم تدابیر امنیتی، مبارزه با هراس‌افگنی، تطبیق پروژه‌های انکشافی و ارایۀ خدمات بهتر از عمده‌ترین خواست‌های شهروندان بلخ است که در نشست گزارش‌دهی روی آن تأکید کردند.
والی بلخ در این نشست از تلاش‌ها برای تأمین امنیت سخن زده، بیان داشت که سطح جرایم را در این ولایت کاهش داده اند.
خبرنگار: مهناز موزون