کار تمدید پایپ لاین گاز شهر شبرغان دوباره آغاز شد

Bawar Media CenterJanuary 24, 202194
233_Jowzjan

کار تمدید پایپ لاین گاز شهر شبرغان بعد از ۱۵ سال توقف دوباره امروز آغاز گردید که به گفته مسوولین، تا یک ماه آینده ده هزار خانواده از گاز طبیعی مستفید خواهند شد.
عبدالقیوم رشید، رئیس تصدی افغان گاز ولایت جوزجان گفت که در گام نخست به کسبه کاران این ولایت گاز توزیع می‌شود و در کام بعدی برای خانواده‌‌ها نیز توزیع خواهد شد.
به گفته آقای رشید، در حال حاضر حدود دو هزار خانواده از گاز طبیعی در شهر شبرغان استفاده می‌کنند و آنان در نظر دارند تا چند ماه آینده تمام ساحات مربوط به شهر شبرغان را نیز تحت پوشش پروگرام گاز رسانی قرار دهند.
مسوولین تصدی افغان گاز می‌گویند، در جریان یک شبانه روز ششصد هزار مترمکعب گاز را پروسس می‌کند که ۳۳۰ هزار مترمکعب آن در تأمین انرژی فابریکه کود و برق شهر مزارشریف به مصرف می‌رسد.
در حال حاضر ۷۷ حلقه چاه غیرفعال و ۲۷ حلقه چاه فعال گاز در اطراف شهر شبرغان وجود دارد.
خبرنگار: فریده امینی نظری