کاهش چشم‌گیرِ جرایم جنایی در بدخشان

Bawar Media CenterJanuary 24, 2021363
234_badakhshan

مسئولین محلی بدخشان می‌گویند که به دنبال عملی‌سازی برنامۀ میثاق امنیتی و افزایش فعالیت‌های گارنیزیون شهری، میزان جرایم جنایی در این ولایت به گونۀ چشم‌گیری کاهش یافته و آنان در دو ماه اخیر شاهد هیچ‌گونه رویداد جنایی در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان نبوده اند.
به گفتۀ آنان حکومت محلی و نهادهای امنیتی این ولایت به دنبال افزایش بی‌بند و باری‌ها، گشت و گذار افراد مسلح غیرمسئول و موترهای شیشه سیاه، از سرگیری فعالیت‌های گارنیزیون شهری را در صدر تصمیم‌های برنامۀ میثاق امنیتی گنجانیده اند.
ثناالله روحانی سخن‌گوی فرماندهی پولیس بدخشان می‌گوید که بخش زیادی از سرقت‌ها و جرایم جنایی ناشی از گشت و گذار افراد مسلح غیرمسئول و موترهای شیشه سیاه می‌باشد و حکومت محلی تصمیم گرفته است تا برای برقراری نظم اجتماعی و جلوگیری از رویدادهای جنایی، بر میزان فعالیت‌های پولیس و گانیزیون شهری بیفزاید.
به گفتۀ وی در ۵ ماه نخست سال جاری، ۲۶۱ واقعه جنایی به ثبت رسیده است که در پیوند به این رویدادها ۳۹۴ تن بازداشت شده اند.
آقای روحانی علاوه می‌کند که در سه ماه اخیر، در پی افزایش فعالیت‌های پولیس و شدت عمل‌کرد گارنیزیون شهری، آنان به استثنای یکی دو رویداد ابتدایی، شاهد هیچ‌گونه رویداد جنایی نبوده اند.
با این حال باشندگان بدخشان با استقبال از این اقدام حکومت محلی و نهادهای امنیتی بدخشان می‌گویند که انتظار دارند به این روند شدت بخشیده شود و جلو گشت و گذار افراد مسلح غیرمسئول و موترهای شیشه سیاه در شهر گرفته شود.
گارنیزیون شهری که متشکل از اردوی ملی، قطعات خاص، پولیس و امنیت ملی می‌باشد، اخیراً فعالیت‌هایش را جهت تأمین امنیت و برقراری نظم شهری در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان شدت بخشیده است.
خبرنگار: سمیع‌الله سیحون