دستاوردهای برنامه میثاق امنیتی در سمنگان

Bawar Media CenterJanuary 25, 2021268
236_samangan1

مسئولین محلی ولایت سمنگان می‌گویند با تطبیق برنامه میثاق امنیتی در این ولایت نیروهای امنیتی دستاوردهای خوبی داشته اند.
محمد داوود کلکانی والی سمنگان در گفت‌وگو با باور گفت، برنامه میثاق امنیتی دو ماه پیش در سمنگان آغاز شده و تاکنون ده‌ها تن را به اتهام غصب زمین، حمل سلاح غیرقانونی و قانون‌شکنی دستگیر و پرونده‌های شان به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است.
وی همچنان نقش مردم را در حمایت از برنامه میثاق امنیتی موثر خوانده افزود: کلیه اقشار اجتماعی از عالمان دین شروع تا آموزگاران و فعالین مدنی با میثاق امنیتی همکار هستند.
عبدالمنیر رحیمی سخنگوی پولیس سمنگان نیز می‌گوید که بیش از ۶۰ تن را به اتهام جرایم جنایی در چارچوب برنامه میثاق امنیتی دستگیر کرده و می‌افزاید که سطح جرایم نیز در مقایسه به ماه‌های قبل در این ولایت کاهش یافته است.
شهروندان شهر ایبک نیز از تطبیق برنامه میثاق امنیتی و ایجاد ایست‌های بازرسی برای سرکوب افراد مخل در جامعه ابراز خرسندی کرده و خواستار توجه بیشتر دولت برای مهار ناامنی هستند.
والی سمنگان در حالی از موفقیت برنامه میثاق امنیتی حرف میزند که پیش از این مستوفیت این ولایت از جمع‌آوری ده‌ها میلیون افغانی از رهگذر موترهای یک کلید و فاقد اسناد در چوکات این برنامه خبر داده بود، چیزی که با واکنش مثبت شهروندان روبرو شده است.
خبرنگار: شمس‌الدین میرازئی