‎کمپاین مسجد، پولیس و وطن در بلخ برگزار شد

Bawar Media CenterJanuary 28, 2021134
238_balkh

مقامات امنیتی بلخ با حضور عالمان دین کمپاین همکاری مردم با پولیس را در مسجد روضه مبارک راه‌اندازی کردند.
مولوی بحرالدین جوزجانی، وضعیت امنیتی بلخ و دیگر مناطق کشور را نگران کننده دانسته جنگ جاری در افغانستان را حرام می‌داند و می‌گوید، صد‌ها طالب به بهانۀ پروسۀ صلح از بند رها شدند و شورای عالی مصالحه ملی ایجاد گردید اما شاهد آتش‌بس نبودیم و دامنۀ ناامنی در کشور گسترس پیدا کرده است.
وی می‌افزاید، نیروهای امنیتی باید به هدف و آرمان خود باور داشته باشند چون راه آن‌ها حق است و برای امنیت و آرامش مردم سینه سپر می‌کنند.
وی از سران حکومتی و سیاسیون خواست که اختلافات داخلی خویش را حل نمایند و زمینه اتفاق و اتحاد را بیشتر بسازند.
در همین حال، علمای دیگر سیاسیون کشور را متهم به ادامۀ این وضعیت کرده می‌گویند، سیاسیون بخاطر منافع شخصی شان مردم را به خاک و خون می‌کشانند.
با اینحال سید معراج‌الدین سادات فرماندۀ امنیه بلخ، نقش علمای دین را در هماهنگی میان مردم و پولیس مهم دانسته از علمای دین خواست که زمینه هماهنگی و همکاری مردم را با پولیس از طریق مساجد بیشتر بسازند.
گفتنیست که علمای دین نگرانی شان را از ترور علما، خبرنگاران و جوانان ابراز داشته می‌گویند، ادامه این وضعیت سبب شده که فعالین، دانشمندان و بازرگانان افغانستان به کشور‌های خارج پناه ببرند.
خبرنگار: مهناز موزون