دادخواهی برای تحکیم وحدت ملی و حمایت از قوم جوگی در جوزجان

Bawar Media CenterFebruary 3, 202169
245_jowzjan

مؤسسه امدادرسانی نیازمندی‌های عمومی یا UNRO با همکاری ریاست اقوام و قبایل این ولایت برنامه‌ی را برای تحکیم وحدت ملی بین ملیت‌ها و حمایت از قوم جوگی در شهر شبرغان راه‌اندازی نمود.
سمیران ملکیار، مسئول دفتر UNRO در جوزجان می‌گوید، هدف از راه‌اندازی این برنامه دادخواهی برای قوم جوگی است تا صدای آنان را به مراجع مربوطه وسیله شده و جهت حل مشکلات آنان در بخش‌های مختلف حیات اجتماعی رسیدگی صورت گیرد.
میرویس ابدالی، رئیس اقوام و قبایل ولایت جوزجان می‌گوید، ۱۶۰ خانواده قوم جوگی در شهر شبرغان زندگی می‌کنند که این اداره توانسته برنامه‌های مختلف اجتماعی و آگاهی‌دهی را برای بهبود زندگی آنان در مقاطع مختلف زمانی راه‌اندازی نمایند.
به گفته وی، در حال حاضر برای ۳۰ تن از اطفال قوم جوگی که از درس و تعلیم بازمانده بودند زمینه آموزش را فراهم نموده و در نظر دارند تا این قوم در یک محل مشخص جاگزین گردیده و محل متذکره به نام این قوم مسمی گردد.
در این حال، تعدادی از جوگی‌های ساکن در ولایت جوزجان از مردم این شهر می‌خواهند تا تعصبات نژادی را کنار گذاشته، این قوم را نیز به صفت شهروندان در کنار خود بپذیرند.
خبرنگار: فریده امینی نظری