ساختمان جدید ریاست عدلیه فاریاب افتتاح شد

Bawar Media CenterFebruary 3, 202164
246_faryab1

ساختمان جدید ریاست عدلیه ولایت فاریاب روز گذشته توسط وزیر عدلیه کشور افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد.
حشمت الله حشم، رئیس عدلیه ولایت فاریاب گفت، تعمیر جدید ریاست عدلیه ولایت فاریاب به هزینۀ ۴۳ میلیون افغانی از بودجۀ انکشافی وزارت عدلیه در پنج طبقه اعمار گردیده است.
وی افزود که این تعمیر دارای ۳۵ شعبه کاری با سایر نیازمندی‌های آن و یک صالون جلسات است.
به گفته آقای حشم، تعمیر جدید این ریاست که در مساحت ۴۵۰ متر مربع زمین ساخته شده است، فاقد ساحه سبز و پارکینگ وسایط می‌باشد.
تعمیر ریاست عدلیه فاریاب در حالی افتتاح و به بهره‌برداری سپرده می‌شود که دو روز قبل دومین مرکز تشخیص کووید۱۹ در شهر میمنه توسط والی این ولایت به بهره‌برداری سپرده شده بود.
خبرنگار: احمد جاوید بیدار