ساختمان مرکز خدمات مشتریان برشنا شرکت سرپل افتتاح شد

Bawar Media CenterFebruary 3, 202168
244_Sarepul

ساختمان جدید مرکز خدمات مشتریان ریاست سرپل برشنا شرکت روز گذشته توسط والی این ولایت افتتاح و به بهره برداری شپرده شد.
انجنیر جلال ‌الدین نوری، رئیس سرپل برشنا شرکت به باور گفت، کار این ساختمان دو سال قبل به هزینۀ بیش از ۹ میلیون افغانی از بودجۀ انکشافی د افغانستان برشنا شرکت آغاز شده بود که در دو طبقه به طور پخته و اساسی اعمار شده و دارای ۶ اتاق کاری، یک صالون انتطار و دیگر ملحقات ضروری می‌باشد.
به گفته او، با افتتاح این ساختمان مشکلات زیادی این ریاست مرفوع گردیده است.
با این حال، قربان‌ مراد مراد، والی سرپل که در مراسم افتتاح این ساختمان حضور داشت، از مردم خواست تا در پروسۀ صلح تا حد توان سهم گرفته و حکومت محلی را در راستای تطبیق پروژه‌های انکشافی یاری رسانند.
قابل ذکر است که ساختمان ریاست سرپل برشنا سه سال قبل به هزینه بیش از ۵۰ میلیون افغانی اعمار و مورد بهره برداری قرار گرفته بود.
خبرنگار: محمد‌‌ یونس نعیمی