دستگاه اسکنر بدنی در میدان هوایی مولانا جلال‌الدین بلخی نصب شد

Bawar Media CenterFebruary 4, 202175
250_balkh

محمد هاشم اورتاق، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، که در جریان افتتاح دستگاه اسکنر بدنی سخن میزد افزود که در جریان سال جاری برای بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر بیش از ۳۰۰۰ عملیات انجام داده اند که در نتیجه آن بیشتر از ۲۵۰۰ قاچاقچی بازداشت شدند که از این میان ۱۶۷ تن شان از مؤظفین خدمات می‌باشند.
آقای اورتاق می‌گوید که ۹۰ فیصد کوکنار در ساحۀ تحت نفود مخالفین مسلح دولت کشت می‌شود که سالانه
نزدیک به دو میلیارد دالر درآمد دارند.
به گفتۀ وی، ارزش تریاک یا هیروئینی که در افغانستان پروسس می‌شود در سطح جهان ۷۵ میلیارد دالر تخمین زده شده و در حال گردش غیرقانونی است که ۶ میلیارد دالر آن را قاچاق‌بران و کشت‌کننده‌های مواد مخدر افغانستان نفع می‌برند.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله بیان داشت که با فعال شدن این دستگاه جلو قاچاق مواد مخدر بطنی گرفته می‌شود.
در همین حال، سید معراج‌الدین سادات فرماندۀ پولیس بلخ می‌گوید که از آغاز کارش تاکنون ۴۸ عملیات را برای بازداشت قاچاق‌چیان مواد مخدر در بلخ راه‌اندازی کرده است که در نتیجه آن ۷۳ تن بازداشت گردیده اند.
گفتنی‌ست که مرکز تشخصیۀ قاچاق مواد مخدر بدنی در میدان هوایی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی به همکاری UNODC یا (دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم) به هزینۀ دوصدهزار دالر امریکایی افتتاح شده که به گفتۀ معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله پیش از این همچو دستگاه در میدان‌های هوایی کابل و قندهار نصب شده بود.
خبرنگار: مهناز موزون