دست‌آوردهای برنامۀ میثاق امنیتی در بغلان

Bawar Media CenterFebruary 4, 2021115
248_Baghlan

قوماندان امنیۀ ولایت بغلان می‌گوید که در چوکات برنامۀ میثاق امنیتی در دو ماه گذشته در ولایت بغلان پنجاه تن را در پیوند به قتل، سرقت‌های مسلحانه و قاچاق مواد مخدر بازداشت و صدها عراده وسایط را از فلم‌های سیاه پاکاری و چندین عراده واسطۀ فاقد اسناد متوقف شده اند.
مل‌پاسوال ویس صمیمی، قوماندان امنیه ولایت بغلان، تطبیق برنامۀ میثاق امنیتی را در راستای نظم عامه، تآمین امنیت و جلوگیری از موانع ترافیکی در داخل شهر مؤثر می‌خواند.
آقای صمیمی افزود، در دو ماه گذشته در چوکات برنامۀ میثاق امنیتی ۳۰۰ عراده واسطه از فلم‌های سیاه پاکاری شده و پنجاه تن مجرم به اتهام جرایم مختلف از سوی پولیس بازداشت و به پنجۀ قانون سپرده شده اند.
وی نقش و همکاری مردم را در راستای حمایت از تطبیق قانون مؤثر خوانده و دست‌آوردهای پولیس را به تلاش‌های مردم پیوند می‌دهد و از مردم می‌خواهد تا همکاری شان را در راستای تآمین امنیت با پولیس ادامه دهند.
در عین حال، باشندگان بغلان می‌گویند که پولیس تنفیذ کنندۀ قانون است و باید همۀ مردم از قانون و پولیس حمایت کنند تا فاصله بین ملت و دولت از میان برداشته شود و به مشکلات موجود در جامعه نقطۀ پایان گذاشته شود.
با وجود این که وظیفۀ پولیس تطبیق قانون بالای مردم است، اما در شرایط فعلی بنابر ضرورت از نیروی پولیس در خط نبرد نیز استفاده می‌شود تا برای مردم زمینۀ بهتر زندگی مهیا گردد.