اعتصاب کاری کارمندان صحی شفاخانۀ ولایتی سرپل

Bawar Media CenterFebruary 6, 2021219
251_sarepul

کارمندان صحی شفاخانه ولایتی سرپل صبح امروز دست به اعتصاب کاری زدند و طی یک گردهمایی از دولت خواستند تا بودجۀ شفاخانه‌های تحت ریفورم را شامل بودجه انکشافی نماید.
داکتر محمد رستم رجبی، رئیس شفاخانه ولایتی سرپل به باور گفت، هدف از اعتصاب کاری و گردهمایی پرسونل صحی کاهش معاشات و امتیازات آنان و شامل نشدن بودجۀ شفاخانه‌های تحت ریفورم به بودجۀ انکشافی می‌باشد.
داکتر کامران زاهد، یک تن از اعتصاب‌کنندگان نیز می‌گوید، اگر به خواسته‌های قانونی آنان توجه صورت نگیرد، مردم سرپل انتظار دریافت خدمات صحی معیاری را نداشته باشند.
در این گردهمایی، داکتران یک قطعنامۀ ۱۲ ماده‌ای را نیز برای مقامات محلی سپردند که در بخشی از آن تآکید شده است که اگر به خواست‌های قانونی اعتصاب‌کنندگان توجه نگردد، عواقب ازهم‌پاشی خدمات صحی شفاخانه‌ها به دوش دولت خواهد بود.
با این حال، قربان‌مراد مراد والی و اعضای شورای ولایتی سرپل که در این گردهمایی حضور داشتند به اعتصاب‌کنندگان صحی وعده سپردند که این خواست آنان را به مراجع مربوط انتقال و در عملی شدن خواسته‌های شان همکاری می‌نمایند.
خبرنگار: محمدیونس نعیمی