شبکۀ آبرسانی در بغلان به بهره‌برداری سپرده شد

Bawar Media CenterFebruary 7, 202162
253_baghlan

يک شبکۀ آبرسانى در ولسوالى بغلان مرکزی روز گذشته از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات این ولایت به بهره برداری سپرده شد.
رسول عرفان، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان می‌گوید، این شبکه که دارای یک حلقه چاه عمیق، ذخیره‌گاه آب به حجم ۴۰ مترمکعب، ۲۴۰ شیردهن و ۲۶ تخته سولر می‌باشد در روستای مصلحت تپۀ ولسوالی بغلان مرکزی به بهره‌برداری سپرده شده است.
وی افزود، تمام مصارف این شبکه، که حدود شش میلیون و پنجصد‌هزار افغانی می‌شود، از سوی دفتر یونسیف در زون شمال پرداخت شده است.
به گفته او، پیش از این باشندگان محل آب آشامیدنی را با پول خریداری و یا هم از آب دریا استفاده می‌کردند که به امراض گوناگون مصاب می‌شدند، اما حالا مشکلات شان از این ناحیه برطرف شده است.
در همین حال، باشندگان ولسوالی بغلان مرکزی از ایجاد این شبکه ابراز خرسندی کرده می‌گویند که حالا درخانه‌های شان آب صحی وجود دارد و از مصاب شدن به بیماری نجات یافته‌اند.
قابل یادآوری‌ست که در جریان سال جاری کار ۳۰۰ پروژۀ انکشافی در این ولایت تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شده است.