۲۸ مرکز صحی در سمنگان بسته شده است

Bawar Media CenterFebruary 7, 202165
252_Samangan

بیست‌وهشت مرکز صحی از ماه عقرب سال جاری به اینسو به دلیل تهدیدات امنیتی و عدم دریافت معاش کارکنان صحی در بخش‌های از ولایت سمنگان بسته اند.
داکتر عبدالخلیل مصدق، رئیس صحت عامۀ سمنگان، به باور می‌گوید که بسیار تلاش کرده‌اند تا این مراکز را دوباره باز کنند، اما نتیجه‌ نداده است. وی ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر این مراکز باز شوند.
در همین حال، فعالین مدنی سمنگان در مورد بسته ماندن مراکز صحی در این ولایت ابراز نگرانی کرده، از دولت می‌خواهند تا برای بازگشایی این مراکز توجه جدی نماید.
نجیب‌الله دانش، یک تن از فعالین مدنی سمنگان، به باور می‌گوید که در ولسوالی حضرت سلطان ۶ کلینیک وجود دارد که چهار کلینیک آن از سوی طالبان بسته شده و در مناطق روستایی این ولسوالی از بابت بسته ماندن این مراکز، باشندگان مناطق یاد شده با مشکلات زیادی روبرو هستند.
نزدیک به ۵ ماه می‌شود که ده‌ها مرکز صحی در این ولایت بسته شده. هرچند پیش از این ریاست صحت عامه از باز شدن آن‌ها خبر داده بود، اکنون اما می‌گویند به دلیل تهدیدهای امنیتی نتوانسته‌اند این مراکز را دوباره باز کنند.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی