خواست اتحادیۀ جوانان بغلان از دولت

Bawar Media CenterFebruary 8, 2021232
255_baghlan

اتحادیۀ جوانان ولایت بغلان از دولت خواهان فراهم کردن زمینۀ کار برای جوانان، مبارزه با فساد اداری و رشد پروژه‌های انکشافی در این ولایت شدند.
شیرمحمد مرادی، رئیس اتحادیۀ جوانان ولایت بغلان در محفلی تحت نام «بغلان در مسیر تغییر» گفت که با موجودیت فساد اداری جوانان تحصیل‌کرده در ادارات دولتی از حق‌شان محروم‌اند و دولت باید در سال ۱۴۰۰مالی زمینۀ کار را برای جوانان مهیا نماید.
وی از دولت خواست تا جهت ارتقای ظرفیت، رشد فکری و علمی جوانان برنامه‌های آموزشی را راه‌اندازی کند و همچنان در سال ۱۴۰۰مالی پروژه‌های انکشافی را مطابق به نیازمندی‌ مردم تطبیق کند.
ذبیح‌الله احساس، معاون والی بغلان که در این محفل اشتراک داشت گفت، این مسئولیت جوانان و فعالین مدنی است که فعالیت‌های ادارات دولتی را نقد کنند و در مقابل فساد اداری صدای خود را بلند کنند تا مسئولین دولتی متوجه کار‌های شان شوند.
وی در ادامه همچنان افزود که دشمن از راه نظامی هیچگاهی کامیاب نمی‌شود و جوانان باید در کنار دولت ایستاده شوند تا دست‌آوردهای نزدیک به دو دهه حفظ گردد.
درختم محفل، شماری از رؤسای ادارات دولتی به دلیل عملکرد خوب شان از سوی اتحادیۀ جوانان بغلان مورد تشویق و تحسین قرار گرفتند.