علاقمندی بانوان به پرورش سمارق در جوزجان

Bawar Media CenterFebruary 8, 202166
254_Jawezjan

ریاست زراعت و مالداری ولایت جوزجان برای ۳۰۰ خانم با ایجاد فارم‌های کوچک کشت سمارق زمینۀ کار را فراهم نموده است.
محمد عالم عالمی، رئیس زراعت و مالداری ولایت جوزجان هدف از ایجاد این فارم‌ها را بلند بردن سطح اقتصاد خانواده‌ها و مصئونیت غذایی آنان عنوان می‌کند.
به گفتۀ عالمی، اداره زراعت به همکاری دفتر‌های «PRP» و «WHH» برای ۳۰۰ خانم در ۲۰ روستای ولسوالی آقچه و ۲۰ روستای شهر شبرغان فارم‌‎های کوچک کشت سمارق ایجاد نموده و وسایل کار نیز برای آنان توزیع نموده است که این اقدام نتیجۀ خوبی را نیز درپی داشته است.
شماری از خانم‌هایی که مصروف کشت سمارق در این ولایت هستند می‌گویند که هفتۀ هشت‌صد الی یک‌هزار افغانی مفاد بدست می‌آورند و می‌افزایند که با این کار به اقتصاد خانواده‌های شان نیز کمک‌ می‌کنند.
مسئولین در ریاست زراعت و مالداری جوزجان می‌گویند، آنان لابراتوار کشت تخم سمارق را نیز در این ولایت اعمار نموده‌اند که در آینده می‌توانند تخم مورد نیاز سمارق را به ولایت‌های سرپل و بلخ نیز تهیه نمایند و این کار باعث ترویج کشت و استفادۀ سمارق میان مردم ولایت‌های شمالی خواهد شد.
خبرنگار: فریده امینی نظری