کمپاین نهال‌شانی در بلخ آغاز شد

Bawar Media CenterFebruary 8, 2021273
256_balkh

کمپاین نهال‌شانی صبح امروز در ولایت بلخ با شعار«نهال صلح و سرسبزی» از سوی ریاست زراعت، محیط زیست و شهرداری مزارشریف آغاز شد.
رحمت‌الله زاهد، رئیس ادارۀ محیط زیست بلخ می‌گوید، این اداره در نظر دارد که در سال پیش‌رو بیش از هشتاد‌هزار اصله نهال را در سطح ولایت بلخ غرس نماید.
اما محمد سالم ساعی، رئیس زراعت بلخ می‌گوید که قرار است در کمپاین نهال‌شانی امسال یک‌صدهزار اصله نهال از سوی این اداره نیز در سطح ولایت بلخ غرس شود.
به گفتۀ مسئولین، همه ساله بیش از دو میلیون نهال مثمر و غیرمثمر برای احیای باغ‌ها و جنگلات و سرسبزی در سطح ولایت بلخ غرس می‌شود که امسال نیز این تعداد نهال غرس خواهد شد.
قابل یادآوریست که این کمپاین از دانشگاه بلخ آغاز شده است.
خبرنگار: مهناز موزون