جلوگیری از خطر نابودی آبده‌های تاریخی در بدخشان

Bawar Media CenterFebruary 9, 202158
258_Badakhshan

مسئولین ادارۀ اطلاعات و فرهنگ بدخشان می‌گویند که در پی همکاری نهادهای کمک‌کننده، شماری از آبده‌های تاریخی را در این ولایت مرمت‌کاری و از غصب ملکیت‌های مربوط به این آبده‌ها نیز جلوگیری کرده‌اند.
نقیب الله ثاقب‌یار، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، گفت که از مجموع نزدیک به ۳۰ آبده و میراث فرهنگی این ولایت، این اداره توانسته است که ۶ آبدۀ تاریخی را در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت به همکاری بخش فرهنگی دفتر بنیاد آغاخان مرمت‌کاری نماید.
به گفتۀ رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، آنان افزون بر شناسایی، ثبت و مرمت‌کاری شماری از آبده‌های تاریخی، زمین‌ها و ملکیت‌های غصب شده مربوط به آبده‌های تاریخی و میراث‌های فرهنگی را از نزد غاصبان پس گرفتند.
آقای ثاقب‌یار افزود: «بخشی از ملکیت مربوط به زیارت میریاربیک ولی، کتاب‌خانۀ عامه در شهر فیض‌آباد و یک مکان تاریخی در ولسوالی یفتل را از نزد غاصبان استرداد نمودیم.»
با این حال، شماری از فرهنگیان بدخشان می‌گویند که این ولایت با داشتن پیشینۀ فرهنگی و تمدن طولانی، آبده‌ها و میراث‌های تاریخی- فرهنگی زیادی دارد، اما به دلیل عدم توجه مسئولین، تا هنوز شناسایی نشده‌اند.
عبدالبصیر وثیق، یکتن از فرهنگیان بدخشان می‌گوید: «شمار زیادی از آبده‌های تاریخی در بدخشان تا هنوز شناسایی نشده‌اند و شماری هم در معرض نابودی قرار دارند.»
او از حکومت و نهادهای کمک‌کننده می‌خواهد که در زمینۀ شناسایی و نگهداری میراث‌های تاریخی و فرهنگی توجه جدی نمایند.
رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان اما می‌گوید که روند شناسایی و مرمت‌کاری آبده‌های تاریخی هم‌چنان ادامه دارد و آنان در سال پیش‌رو از کمک‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شماری از آبده‌های تاریخی را در این ولایت مرمت‌کاری می‌کنند.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان هم‌چنان می‌گویند که به منظور دخیل‌سازی مردم در روند نگهداری آبده‌های تاریخی، به تمام ولسوالی‌های بدخشان نامه فرستاده‌اند تا با ایجاد کمیته‌ها در سطح شوراهای انکشافی ولسوالی‌ها، زمینۀ نگهداری آبده‌های تاریخی را توسط مردم محل فراهم نمایند.
خبرنگار: سمیع‌الله سیحون