برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و نقاشی در بلخ

Bawar Media CenterFebruary 11, 2021246
261_balkh

شماری از بانوان امروز نمایشگاه یک روزه‌ای صنایع دستی و نقاشی را زیر عنوان ” اناری” در شهرمزارشریف مرکز ولایت بلخ برگزار کردند.
این نمایشگاه که از سوی گالری هنری اناری با هماهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ برگزار شده بود، در آن آثار صنایع دستی و نقاشی بانوان در ۱۳ غرفه به نمایش گذاشته شد.
نازنین فردوس رحیمی، مسئول گالری هنری اناری در بلخ، هدف از برگزاری این برنامه را به نمایش گذاشتن توانایی بانوان در عرصۀ هنر و صنایع دستی می‌خواند.
بانو رحیمی می‌افزاید که در این نمایشگاه نزدیک به ۶۰۰ اثر هنری و صنایع دستی بانوان به نمایش گذاشته شده بود.
از سوی هم، مطیع الرحمن کریمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ، می گوید که برگزاری چنین نمایشگاه‌ها نشان دهندۀ آن است که بانوان هم می‌توانند در پروسۀ سرمایه‌گذاری و فرآورده‌های صنایع دستی نقش مهمی ایفا کنند.
آقای کریمی علاوه کرد که برگزاری چنین برنامه‌ها و استقبال مردم می‌تواند برای بانوان کمک کند تا آنها بهتر و با انگیزه در جامعه فعالیت کنند.
این در حالی‌ست که بانوان در بلخ همواره از نبود مکان مشخص برای نمایش و فروش صنایع دستی شان شکایت دارند و از دولت خواهان تشکیل یک مکان خوب و دایمی در این زمینه شده اند.