استقبال باشندگان جوزجان از ایجاد ایست‌های بازرسی پولیس

Bawar Media CenterFebruary 13, 2021378
262_Jawezjan

نیروهای امنیتی در ولایت جوزجان، ضمن ایجاد ایست‌های بازرسی در شهر شبرغان و دروازه‌های ورودی این شهر، توانسته اند از ورود افراد مخرب و تروریست به شهر جلوگیری نموده، امنیت را برای باشندگان این ولایت تأمین نمایند.

سمونوال عبدالواحد وجدان، قوماندان امنیه جوزجان، می‌گوید آنان توانسته اند در چوکات میثاق امنیتی فعالیت‌های مثبت برای تأمین امنیت در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت داشته باشند.

به گفته وی، نیروهای امنیتی در سطح شهر و دروازه‌های ورودی این ولایت با ایجاد ایست‌های بازرسی از گشت‌و‌گذار افراد جنایت‌کار و بینظمی‌ها جلوگیری نموده اند.

آقای وجدان ضمن خرسندی از همکاری مردم با پولیس، از آنان می‌خواهد تا با نیروهای امنیتی همکار باشند و در راستای تأمین امنیت پولیس را یاری رسانند.

منسوبین قوماندانی امنیه جوزجان در هنگام بازجویی در ایست‌های بازرسی در نقاط مختلف شهر شبرغان ده‌ها عراده واسطه را از وجود فلم‌های سیاه پاکاری نموده اند.

خبرنگار: فریده امینی نظری