افزایش خشونت علیه زنان در بدخشان

Bawar Media CenterFebruary 13, 2021277
264_Badkhshan

مسئولین امور زنان بدخشان می‌گویند میزان خشونت‌ها علیه زنان در این ولایت در مقایسه به سال‌های گذشته سیر صعودی داشته و آمارهای بدست آمده  از آغاز سال جاری تاکنون نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان افزایش بی‌پیشینه‌ای داشته است.

آلینا غیاثی، رئیس امور زنان بدخشان گفت: «نظارت و ارزیابی که از وضعیت خشونت علیه زنان از سوی ریاست امور زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان در این ولایت صورت گرفته است، به تعداد ۳۲۵ مورد خشونت علیه زنان طی سال جاری به ثبت رسیده و در مقایسه به سال گذشه که ۲۵۸ مورد بود، افزایش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.»

به گفتۀ رئیس امور زنان بدخشان، این خشونت‌ها شامل خشونت فزیکی، تجاوز جنسی، آزار و اذیت و تحقیر و انواع دیگر خشونت‌ها می‌باشد.

رئیس امور زنان بدخشان می‌افزاید که شماری از این قضایا جهت رسیدگی به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده و شماری دیگر از طریق میانجی‌گری ادارۀ امور زنان و نهادهای مربوطه حل و فصل شده است.

در همین حال، لینا شیرزاد، یکتن از فعالان حقوق زن در بدخشان می‌گوید که پائین بودن میزان آگاهی زنان،  به ویژه زنان روستایی از حقوق شان، عدم تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان، موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات و دست‌اندازی زورمندان و افراد بانفوذ در روند رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت علیه زنان سبب افزایش خشونت علیه زنان شده است.

رئیس امور زنان بدخشان اما می‌گوید که افزایش میزان آگاهی زنان از حقوق شرعی و قانونی شان و هم‌چنان تسریع فعالیت‌های این نهاد و نهادهای مدافع حقوق زنان جهت ثبت آمار خشونت‌ها در بلند رفتن آمار خشونت علیه زنان نقش اساسی داشته است.

خبرنگار: سمیع‌الله سیحون