ایجاد شورای انسجام فرزندان شهدا در فاریاب

Bawar Media CenterFebruary 15, 2021342
265_Faryab

شورای انسجام فرزندان شهدا در ولایت فاریاب ایجاد و به فعالیت آغاز کرد.
محمداکبر خالقی، مسئول شورای انسجام فرزندان شهدا در ولایت فاریاب، می‌گوید که هدف از ایجاد این شورا زنده نگهداشتن یاد و خاطرات شهدا و فراهم‌آوری سهولت‌ها برای فرزندان آنان در عرصه‌‌های تعلیم و تربیه، مسکن و برخی موارد دیگر می‌باشد.
وی افزود، دفتر مرکزی شورای انسجام فرزندان شهدا در سال ۱۳۹۷ با موجودیت  ۱۲ مؤسس ایجاد گردید که در سطح ۳۴ ولایت کشور فعالیت‌های خود را آغاز نموده بود و اینک شورای ولایتی انسجام فرزندان شهدا در این ولایت نیز طی مراسم با شکوه با اشتراک والی، اعضای شورای ولایتی، بزرگان و بازماندگان شهدا ایجاد و به فعالیت خود آغاز کرد.
در همین حال داکتر نقیب الله فایق، والی فاریاب، ضمن خرسندی از ایجاد این شورا، حمایت و همکاری مقام ولایت را در زمینه اعلام نمود.
قابل ذکر است که در حال حاضر این شورا در فاریاب ۱۵۰ عضو دارد.
خبرنگار: احمد‌جاوید بیدار