بازسازی خانقاه تاریخی ده‌اصل خُرم

Bawar Media CenterFebruary 15, 202195
266_Sam

مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان می‌گویند که خانقاه تاریخی ده‌اصل ولسوالی خُرم و سارباغ سمنگان را بازسازی کرده‌اند.
عزیزالرحمن قطره، رئیس اطلاعات و فرهنگ سمنگان، به باورمی‌گوید که هزینۀ بازسازی این خانقاه بیشتر از ۴ میلیون افغانی شده است.
به گفتۀ آقای قطره، به ترمیم این مکان تاریخی- مذهبی، که ثبت آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌باشد، سال‌ها توجه نشده بود، اما خوشبختانه اکنون بازسازی شده است.
ازسوی دیگر، فرهنگیان سمنگان این اقدام ریاست اطلاعات و فرهنگ را ستایش کرده و از این اداره می‌خواهند که برای بازسازی بقیه آبدات‌ تاریخی سمنگان که در وضعیت بد قرار دارند، توجه کرده و جلو تخریب مکان‌های تاریخی و باستانی را بگیرند.
سمنگان دست کم ۳۰ آبدۀ تاریخی دارد که کار بازسازی یکی از این آبده‌های تاریخی تکمیل و ترمیم تخت رستم، از بزرگترین آبده‌های این ولایت، جریان دارد.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی