ایجاد کارخانۀ کوچک تولید و پروسس لبنیات توسط یک بانو در جوزجان

Bawar Media CenterFebruary 16, 2021225
267_Jawezjan

بانویی در شهر شبرغان، با ایجاد کارخانۀ تولید و پروسس لبنیات، برای ۲۰ بی‌بضاعت زمینۀ کار را فراهم نموده است.
نبیلا افغان‌زی، یک تن از مسئولین ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت جوزجان، می‌گوید که ایجاد کارخانه از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات حمایت گردیده و هدف آنان از ایجاد این کارخانه رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی زنان در بخش‌های مختلف حیات اجتماعی می‌باشد.
به گفتۀ بانو افغان‌زی، در چوکات فعالیت این ریاست در بخش اشتغال‌زایی زنان، ۴۰ درصد زنان توانسته اند خودکفا شوند.
شماری از بانوانی که مصروف فعالیت در این کارخانه هستند می‌گویند، با پنج هزار افغانی این کار را آغاز کرده‌اند، اما حالا در پهلوی این که بیشتر از ۲۰ هزار افغانی پس‌انداز دارند، توانسته اند که با تولید شیر، ماست، چکه، قیماق و پنیر ده درصد لبنیات مورد نیاز مردم را در روستا‌ها و شهر شبرغان تأمین نمایند.
مسئولین ریاست انکشاف دهات ولایت جوزجان می‌گویند که به حمایت از وزارت احیا و انکشاف دهات، نزدیک به ۲۰۰ تن از بانوان در هشت گروپ کاری در کارخانه‌های کوچک تولید لبنیات در بخش‌های مختلف شهر شبرغان مصروف فعالیت هستند و از همین طریق امرار معیشت می‌کنند.
خبرنگار: فریده امینی نظری