اسکیت برای حمایت از صلح

Bawar Media CenterFebruary 17, 2021256
269_Faryab

شماری از ورزشکاران رشته اسکیت با راه‌اندازی نمایش‌‎های ورزشی حمایت شان را از صلح در کشور اعلام کردند.
عبدالوهاب مجیدی، آمر تربیت بدنی و سپورت ولایت فاریاب، می‌گوید که این نخستین بار است که ورزشکاران رشته ورزشی اسکیت نمایشات ورزشی را بخاطر تسریع گفت‌وگوهای صلح و حمایت از نظام جمهوری اسلامی افغانستان اجرا کردند.
وی افزود، ورزشکاران با اجرای این حرکات می‌خواهند خواست شان را که همانا صلح در کشور است به جامعۀ جهانی برسانند.
به گفتۀ مسئولین آمریت تربیت بدنی ولایت فاریاب هرچند فدراسیون این رشته ورزشی در چوکات ریاست عمومی تربیت بدنی به شکل رسمی ثبت نشده، اما با آن هم در این ولایت فعالیت‌های ورزشی دارند.
این درحالی‌ست که در این اواخر حرکات مشابه برای حمایت از صلح و نظام جمهوری در ولایات مختلف راه‌اندازی می‌گردد.
خبرنگار: احمد‌جاوید بیدار