گفتمان آزاد میان حکومت محلی و جامعۀ مدنی سرپل راه‌اندازی شد

Bawar Media CenterFebruary 17, 2021197
270_sarepul

نشستی تحت نام «گفتمان آزاد» میان حکومت و جامعۀ مدنی از سوی مقام ولایت سرپل برگزار و مشکلات موجود در زمینۀ فعالیت‌های مدنی در این ولایت بررسی گردید.
عبدالله اکبری، رئیس خدمات سکتوری مقام ولایت سرپل، به باور گفت که هدف این گفتمان جلب همکاری مستقیم نهاد‌های مدنی و جامعۀ رسانه‌ای با حکومت و تقویت دموکراسی در جامعه می‌باشد و افزود که مقامات محلی مصمم اند تا موانع فعالیت‌های نهاد‌های مدنی را از راه بردارند.
آتیلا نوری، رئیس شبکه‌های جامعۀ مدنی سرپل، از این گفتمان استقبال نموده و از کم‌کاری‌ نهاد‌های جامعۀ مدنی و همچنان از عدم پاسخگویی مقامات محلی انتقاد نموده، خواستار تسهیل دسترسی خبرنگاران به اطلاعات از سوی مقامات محلی گردید.
با این حال، قربان مراد مراد والی سرپل ضمن پذیرفتن چالش‌ها و پیشنهادات فعالین مدنی و رسانه‌ها، گفت که فعالین مدنی پُل ارتباط بین دولت و مردم بوده و انعکاس حقایق و روشن ساختن اذهان عامه رسالت آنان است.
والی سرپل همچنان در رابطه به مصؤنیت جانی و کاری فعالین مدنی و اهل رسانه وعده سپرد که تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ و عملی می‌کند.
شماری از رسانه‌ها و فعالین مدنی پیش از این از عدم دسترسی به اطلاعات در سرپل شاکی بودند.
خبرنگار: محمد‌ یونس نعیمی