اعتراض صرافان در سمنگان

Bawar Media CenterFebruary 21, 2021227
276_samangan

شماری از صرافان در ولایت سمنگان به دلیل اعمال محدودیت‌ها از سوی د افغانستان بانک به رسم اعتراض دروازه‌ صرافی‌های خود را بسته‌اند.
نعمت‌‎الله، یک تن از صرافان ولایت سمنگان، به رسانه‌ها می‌گوید که صرافان از قشر زحمت‌کش این جامعه است و د افغانستان بانک نباید قوانین بانکی اروپایی را در افغانستان پیاده کند. وی می‌افزاید، توان آن را ندارند که محدودیت‌های کمرشکن بانک مرکزی را عملی کنند.
ویس‌الدین، یکی دیگر از صرافان سمنگان، بسته ماندن صرافی‌های شخصی را نگران‌کننده دانسته و آن را سبب زیان مالی برای سرمایه‌گزاران می‌خواند. او می‌گوید، تا زمانی که محدودیت‌های د افغانستان بانک از میان برداشته نشود، آن‌ها به اعتراض شان ادامه خواهند داد.
این در حالی‌ست که باشنده‌گان سمنگان می‌گویند که بسته بودن صرافی‌های شخصی، مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است.
محمد‌ناصر مرادی، باشنده شهر ایبک می‌گوید که از طریق صرافی‌ها حواله‌های پولی خود را انجام می‌دهد، اکنون اما به مشکل جدی روبرو شده است. وی از دولت می‌خواهد تا هرچه زودتر این مشکل را حل کند.
از دوهفته بدینسو تمامی صرافی‌های سمنگان به دلیل اعمال محدودیت‌های بانک مرکزی در این ولایت دروزاۀ‌های شان را بسته‌اند و خواستار از میان برداشتن قیودات این بانک از شانه صرافی‌ها استند.
خبرنگار: شمس‌الدین میرزایی