راه اندازی گفتمان آزاد میان حکومت و جامعه مدنی در جوزجان

Bawar Media CenterFebruary 22, 202157
277_Jawezjan

گفتمان آزاد میان حکومت و جامعه مدنی برای حل مشکلات موجود در ولایت جوزجان برگزار گردید.
در این نشست شماری از مسئولین ادارات دولتی، فعالین مدنی، خبرنگاران و نمایندگان شهر شبرغان اشتراک نموده بودند.
محمد هاشم رئیس والی جوزجان گفت، هدف از راه اندازی این گفتمان، تقویت میکانیزم‌های مشارکت و هماهنگی میان جامعۀ مدنی و ادارۀ محلی در حکومتداری، مسائل امنیتی و انکشافی، رسیدگی به خواست‌ها و پیشنهادات مردم می‌باشد.
در همین حال شماری از اشتراک کنندگان این نشست از دستآوردها و فعالیت‌‌های حکومت در راستای ارایۀ خدمات مفید به مردم ابراز خرسندی نموده، از عدم تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه در این ولایت انتقاد نمودند و خواهان رسیدگی حکومت محلی به پیشنهادات شان شدند.
در اخیر والی جوزجان افزود که اداره محلی، پیشنهادات و نظریات فعالین مدنی را که منجر به پیشرفت و رفاه مردم گردد حمایت همه جانبه نموده و در این زمینه اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
خبرنگار: فریده امینی نظری