روند تطبیق واکسین کرونا در سرپل آغاز شد

Bawar Media CenterFebruary 23, 2021250
280_sarpul

روند تطبیق واکسین ویروس کرونا صبح امروز در سرپل آغاز و اولین واکسین به رئیس صحت عامۀ این ولایت تطبیق گردید.
داکتر نوراحمد اسحق‌‎زی، رئیس صحت عامه ولایت سرپل، گفت که از ۵۰۰ هزار دوز واکسین کمک شدۀ کرونا از سوی کشور هندوستان، ۶۹۸۰ دوز آن به ولایت سرپل مواصلت کرده که ۵۰۰ دوز آن به نیروهای امنیتی و دفاعی و متباقی آن به پرسونل صحی و باشندگان این ولایت تطبیق خواهد شد.
قربان‌مراد مراد، والی سرپل، که در این مراسم حضور داشت از واکسیناتوران ریاست صحت عامه خواست تا در تطبیق این واکسین دقت نموده و مطابق به طرزالعمل وزارت صحت کشور کار نمایند.
این درحالیست که به گفتۀ مسئولین صحت عامۀ سرپل از مدت ۲ هفته بدینسو هیچ مورد مثبت ویروس کرونا در سطح این ولایت ثبت نگردیده است.
قابل ذکر است که تطبیق واکسین کرونا در ولایت سرپل در حالی آغاز می‌گردد که برنامۀ تطبیق این واکسین به خبرنگاران، نیروهای امنیتی و کارمندان صحی طی مراسمی صبح امروز در ارگ ریاست جمهوری کشور با حضور رئیس جمهور غنی رسماً افتتاح و آغاز گردید.
خبرنگار: محمدیونس نعیمی